Fødselsmodning

Fødselsmodning er akupunkturbehandling, som har til formål at skabe balance i kroppen, så der er større chance for, at fødslen går spontant i gang og derved minimere risikoen for medicinsk igangsættelse. Fødselsmodning kan påbegyndes fra uge 37+0, og kræver typisk en behandling om ugen indtil terminen. På denne måde modnes kroppen til fødsel, og chancerne for at fødslen går spontant i gang omkring terminen højnes betydeligt. Fødselsmodning er ikke en igangsættelse, men en naturlig måde at stimulere kroppens fysiologiske processer til at gå i gang af sig selv.

Mulighed for tilskud:
Ja
Nej