Hvad er Tumlino?

Brugervilkår

Handelsbetingelser for Tumlino ApS

Tumlino ApS (herefter "Tumlino", "os", "vores" eller "vi") tilbyder formidlingen af tjenesteydelser (herefter "Tjenester") fra sundhedsfaglige samarbejdspartnere (herefter "Fagperson" eller "Abonnenten") som gør det muligt for slutbrugere (herefter "Slutbruger") at finde, sammenligne og booke privat sundhedshjælp.

Fagpersoner kan tilmelde sig en abonnementsordning (herefter ”abonnementstjeneste”) hos Tumlino som giver Fagpersonen adgang til at kunne tilbyde sine Tjenester via Tumlinos online markedsplads.  


Kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes vedrørende vores handelsbetingelser og behandling af personoplysning via følgende kontaktoplysninger:


Tumlino ApS

Kontaktperson: Martin Lindberg Kristensen, Bjerreskovparken 31, 6760 Ribe

CVR-nr.: 40468722

Telefonnr.: +45 2916 1209

Mail: info@tumlino.dk

Website: www.tumlino.dk   


Brugervilkår

Slutbrugere

Slutbrugerens benyttelse af Tumlino’s Tjenester på den online formidlingsplatform www.tumlino.dk (herefter kaldet ”hjemmesiden”) betragtes som en accept af Tumlinos handelsbetingelser inklusiv Tumlinos privatpolitik og cookie-politik samt til enhver tid øvrigt gældende retningslinjer.

Såfremt en Slutbruger af hjemmesiden ikke kan acceptere Tumlinos betingelser, må Slutbrugeren ikke registrere sig som bruger på hjemmesiden. 

Fagpersoner

Tumlino tilbyder en abonnementstjeneste med personligt tilpassede funktioner som gør det muligt for Fagpersoner at markedsføre og sælge sundhedsfaglige Tjenester på Tumlino’s hjemmeside.

Hvis en Fagperson opretter en konto, bestiller en gratis prøveperiode og/eller abonnementsordning indgår Fagpersonen en aftale med Tumlino og accepterer at overholde disse Vilkår. Fagpersonen accepterer også hermed, at Tumlino må behandle Fagpersonens personoplysninger i overensstemmelse med Tumlinos privatlivspolitik.

Såfremt en Fagperson ikke kan acceptere Tumlinos betingelser, må Fagpersonen ikke registrere sig som Abonnent på hjemmesiden.

Disse Vilkår beskriver de betingelser, som er gældende for Fagpersoners brug af Abonnementstjenesten og har forrang for eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser. Fagpersonens accept af Vilkårene er en betingelse for, at Fagpersonen kan opnå adgang til og bruge Abonnementstjenesten. Ved at acceptere erklærer Fagpersonen sig indforstået med, at Tumlino til enhver tid og uden forudgående varsel er berettiget til at ophæve denne aftale eller afbryde Fagpersonens adgang til Abonnementstjenesten, hvis Fagpersonen misligholder de i Vilkårene indeholdte bestemmelser. Hvis en Fagperson ikke accepterer Vilkårene (som defineret i nedenstående), er Fagpersonen ikke berettiget til at bruge  Abonnementstjenesten stillet til rådighed af Tumlino.

For at være berettiget til at acceptere Vilkårene og oprette en konto eller tilmelde sig en Abonnementstjeneste hos Tumlino, skal Fagpersonen

  • være mindst 18 år gammel og/eller på anden vis være bemyndiget til at indgå denne aftale i henhold til lovgivningen i det land, hvor Abonnementstjenesten stilles til rådighed for Fagpersonen,
  • være bosiddende i det land, hvor Abonnementstjeneste stilles til rådighed for Fagpersonen, og
  • acceptere at være bundet af Vilkårene.

Fagpersonen skal levere korrekte oplysninger om sig selv til Tumlino, når Fagpersonen opretter en konto hos os og levere korrekte kontaktoplysninger og oplysninger om gyldigt betalingsmiddel. Accept af Vilkårene og tilvejebringelse af ovenstående oplysninger er en betingelse for, at Fagpersonen kan opnå adgang til og anvende Abonnementstjenesten. Hvis Fagpersonen ikke accepterer Vilkårene, må Fagpersonen ikke bruge Abonnementstjenesten.


Handelsbetingelser henvendt Slutbrugere

Priser og betaling

Priserne kan ses på Tumlinos hjemmeside. Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl.

De anførte priser er udelukkende til privatpersoner. Erhverv bedes kontakte Tumlino for særskilte priser.

Slutbrugere betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

For Slutbrugere, skal betaling ske før en behandling med betalingskort på hjemmesiden. Slutbrugere accepterer at Tumlino tager imod betaling fra Slutbrugeren på vegne af den pågældende Fagperson.

Slutbrugere accepterer at Tumlino ikke udsender faktura eller kvitteringer på vegne af den pågældende Fagperson. Der fremsendes via mail en ordrebekræftelse, som dokumentation for aftalens indgåelse. Ønsker Slutbrugeren en kvittering, skal denne modtages direkte fra fagpersonen. 

Hvis Slutbrugeren samtykker til at købe ekstra udstyr fra en Fagperson i forbindelse med en behandling, vil dette udgøre en ekstra udgift udover den aftalte pris for behandlingen. Denne betaling foregår udenom Tumlino og direkte mellem Slutbruger og Fagperson.

Emails

Slutbrugeres email adresse kan blive brugt i forbindelse med vores markedsføring. Slutbrugere kan til hver en tid afmelde dette ved at rette henvendelse til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Retsevne

Ved at afgive en ordre på hjemmesiden garanterer Slutbrugeren, at

1) Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler; og

2) Du er over 18 år.

Levering

Fagpersoner bestemmer selv i hvilke postnumre de yder deres services, hvilket kan ses på deres individuelle profiler. Det er Slutbrugerens ansvar at sikre sig, at Fagpersonen dækker den ønskede leveringsadresse.

Leveringsadressen skal være fremkommelige for udbyderen i bil og/eller cykel. Betalingen for transport er inkluderet i den anviste pris.

Ansvar og reklamation

Tumlino er alene formidler af tjenesteydelser fra en samarbejdspartner (Fagperson), og fraskriver sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra Fagpersonen i forbindelse med en behandling. Den Tjeneste, som Slutbrugerens bestilling giver adgang til, leveres af Fagpersonen, hvorfor Tumlino ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdspartnernes levering af varer eller tjenesteydelsen, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Tumlino leverer altså ingen sundhedsydelser og er udelukkende formidler mellem en Slutbruger og en selvstændig Fagperson. Derfor skal alle reklamations- eller erstatningskrav rettes til Fagpersonen og ikke til Tumlino. Af praktiske årsager bedes en reklamation fremsendes direkte til den selvstændige Fagperson, dog med kopi til info@tumlino.dk

Aflysningspolitik

Aflysning af aftalte behandlinger skal ske senest 24 timer inden behandlingens start.  Aflysning skal ske pr. mail eller ved at ringe til os indenfor åbningstid, kl. 09 – kl. 17, på hverdage. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Ved udeblivelse uden forudgående aflysning, eller ved for sen afmelding jf. Ovenstående faktureres Slutbrugeren det fulde beløb for behandlingen.

Ved køb af behandlinger igennem Tumlino gælder almindelig 14 dages fortrydelsesret. Dvs. man kan fortryde sit køb op til 14 dage efter ordren er afgivet. Fristen løber fra dén dag aftalen blev indgået. Hvis Slutbrugeren ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan Slutbrugeren give sit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.  I praksis betyder det, at Slutbrugerens fortrydelsesfrist udløber, når behandlingen er fuldt leveret. Slutbrugeren bevarer altså sin fortrydelsesret mens behandlingen står på.

Har Slutbrugeren givet sit samtykke til, at behandlingen kan gå i gang, og ønsker Slutbrugen efterfølgende alligevel at benytte sin fortrydelsesret, skal Slutbrugeren dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Fortrydelse af køb skal ske ved henvendelse til os på mail eller telefon mellem kl. 9:00 og 17:00 i hverdage. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Angiv venligst reg. og konto nummer, så vi hurtigst muligt kan refundere beløbet.

Lovvalg og tviser

Køb via Tumlino, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved din brug af internetsiden anerkender du, at enhver tvist mellem Slutbrugeren og tumlino vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Esbjerg som værneting.

 

Handelsbetingelser henvendt Fagpersoner

Abonnementsordninger

Tumlino forbeholder sig retten til efter eget valg at tilbyde Abonnementstjenester gennem forskellige abonnementsordninger, herunder, men ikke begrænset til: markedsføringsordninger, ordninger stillet til rådighed af (eller bundtet med) tredjeparter, ordninger baseret på antallet af tilbudte samtidige brugere, eller ordninger baseret på begrænsninger i det indhold, der stilles til rådighed.

Tumlino forbeholder sig retten til efter eget valg at tilføje nye ordninger, fjerne eksisterende ordninger eller at ændre funktioner i sådanne abonnementsordninger til enhver tid. Hvis en sådan ændring har en væsentlig indvirkning på en eksisterende abonnementsordning for Abonnenten, vil Abonnenten blive varslet herom på forhånd og få muligheden for at ophæve Abonnementstjenesten i overensstemmelse på disse ovenstående Vilkår.

På Tumlinos hjemmeside kan man se opdaterede oplysninger om priser og de typer af abonnementsordninger, der til enhver tid bliver udbudt i det land, Fagpersonen bor i. Her kan man også finde en præsentation af de(n) på nuværende tidspunkt udbudte abonnementsordning(er).

Fagpersoner kan finde oplysninger om deres nuværende abonnementsordning ved at gå ind på sin konto på Tumlinos hjemmeside (dvs. ved at logge på din Tumlino-konto med dit brugernavn og password og ved at klikke på "Menu" og derefter på "Indstillinger")

Gratis prøveperiode

Fagpersonens Abonnementstjeneste kan starte med en gratis prøveperiode (herefter”Gratis Prøveperiode”). Den Gratis Prøveperiode er på fjorten (14) dage eller som anført ved tilmelding og er tænkt som en måde at give Fagpersonen mulighed for at prøve Abonnementstjenesten.

Når Fagpersonen tilmelder sig en Gratis Prøveperiode, bliver Fagpersonen automatisk overflyttet til en månedlig abonnementsordning ved den Gratis Prøveperiodes udløb, medmindre Fagpersonen opsiger sin Abonnementstjeneste inden den sidste dag i den Gratis Prøveperiode, i hvilket tilfælde Fagpersonen ikke vil modtage en opkrævning, og Fagpersonens abonnement annulleres.

Hvis Fagpersonen tilbydes en Gratis Prøveperiode, er det Tumlinos hensigt alene at tilbyde Fagpersonen den Gratis Prøveperiode én gang. En Fagperson, der allerede har benyttet sig af tilbuddet om en Gratis Prøveperiode, vil således være afskåret fra adgang til yderligere Gratis Prøveperioder. Tumlino vurderer efter eget skøn, om en Abonnent har adgang til en Gratis Prøveperiode, og kan begrænse denne adgang for at forhindre misbrug af den Gratis Prøveperiode og/eller misligholdelse af Vilkårene. Tumlino forbeholder sig ret til at annullere eller ophæve en Gratis Prøveperiode, hvis Tumlino efter eget skøn vurderer, at en Fagperson ikke har adgang dertil. Fagpersoner kan ikke kombinere tilbuddet om en Gratis Prøveperiode med andre tilbud.

Priser og betaling

Tumlino samarbejder med tredjepartsudbydere af betalingstjenester, som skal modtage alle Fagpersoners  betalinger, før de afregnes med Tumlino.

Abonnementer betales månedsvis forud, indtil abonnementet opsiges. Ved månedlig betaling modtager Fagpersonen opkrævning hver tredivte (30.) dag regnet fra det tidspunkt, hvor Fagpersonen aktiverer et abonnement eller, såfremt abonnementet er begyndt med en Gratis Prøveperiode, fra den Gratis Prøveperiodes udløbsdato, medmindre Fagpersonen eller Tumlino har opsagt abonnementet inden da.

Priserne kan ses på Tumlinos hjemmeside. Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer, samt tekniske fejl.

Betaling kan ske med kreditkort/betalingskort eller med en sådan anden betalingsmåde, som Tumlino på ethvert tidspunkt kan give Fagpersoner oplysning om. I forhold til kreditkort skal Fagpersoner være opmærksom på, at Tumlino kan nægte at modtage eller blokere kreditkort, som ikke er udstedt i det land, hvori Abonnementstjenesten bliver tilbudt til Fagpersonen. Tumlino forbeholder sig også retten til efter eget valg og til enhver tid at nægte at modtage visse kreditkort.

Fagpersoner betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve. 

Emails

Fagpersoners email adresse kan blive brugt i forbindelse med vores markedsføring. Fagpersoner kan til hver en tid afmelde dette ved at rette henvendelse til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Levering

Fagpersoner bestemmer selv i hvilke postnumre de yder deres services, hvilket kan ses på deres individuelle profiler. Det er Slutbrugerens ansvar at sikre sig, at Fagpersonen dækker den ønskede leveringsadresse.

Din retsevne

Ved at afgive en ordre på hjemmesiden garanterer du, at

1) Du juridisk er i stand til at indgå bindende aftaler; og

2) Du er over 18 år.

Varighed og ophør af abonnement inkl. prøveperioden

Så snart en Fagperson har registreret sig med en konto hos Tumlino og tilmeldt sig som Abonnent i henhold til en abonnementsordning eller tilmelder sig en Gratis Prøveperiode, vil Fagpersonens abonnement hos Tumlino fortsætte på månedsbasis indtil Fagpersonen eller Tumlino opsiger abonnementet.

Såfremt Fagpersonen ikke opsiger sit abonnement, bemyndiger Fagpersonen Tumlino til at opkræve næste måneds abonnementsbetaling i overensstemmelse med Vilkårene og via den betalingsmåde, du har valgt at registrere hos Tumlino

For at opsige Abonnementstjenesten, inden en ny måned bliver føjet til Fagpersonens abonnementsperiode, skal Fagpersonen opsige Abonnementstjenesten, senest dagen før en ny månedlig abonnementsperiode begynder, idet abonnementet ellers vil fortsætte med opkrævning for endnu en måned, inden abonnementet ophører. Fagpersoner kan også opsige Tjenesten ved skriftlig kontakt til Tumlino. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Tumlinos rettigheder og forpligtelser

Som led i leveringen af Abonnementstjenesten kan Tumlino kontakte Fagpersonen pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail eller direkte via Abonnementstjenesten med henblik på at underrette om Abonnementstjenesten funktioner (herunder fremsendelse af påmindelser vedrørende udløbsdatoer på kreditkort) og Indhold. Tumlino er også berettiget til, såfremt Fagpersonen har givet dit samtykke hertil, at kontakte Fagpersonen pr. brev, telefon, SMS, MMS, e-mail direkte via Tjenesten i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, herunder salgskampagner eller lignende aktiviteter, produkter og begivenheder, der vedrører Abonnementstjenesten.

Al kommunikation mellem Tumlino og Fagpersonen skal ske i overensstemmelse med Tumlinos Privatlivspolitik.

Tumlino er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere.

Abonnementstjenesten er tilgængelig døgnet rundt, syv (7) dage om ugen. Tumlino kan dog ikke garantere, at Abonnementstjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Abonnementstjenesten, har Tumlino ret til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af aftalen, det vil sige af Vilkårene. Tumlino har ligeledes ret til, indenfor rimelighedens grænser, at lukke Abonnementstjenesten, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

Tumlino kan ændre Vilkårene og betingelser efter eget valg. De gældende betingelser vil altid fremgå på hjemmesiden.

Når Tumlino foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, som ikke er til din fordel, vil Fagpersonen få meddelelse herom, f.eks. ved visning af en besked i Abonnementstjenesten eller ved fremsendelse af en e-mail, SMS eller via Abonnementstjenesten senest tredive (30) dage før ændringerne træder i kraft. I nogle tilfælde vil vi bede om Fagpersonens udtrykkelige samtykke og i nogle tilfælde vil vi underrette Fagpersonen på forhånd og Fagpersonens fortsatte brug af Tjenesten udgør din accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at Fagpersonen læser alle underretninger eller beskeder fra os omhyggeligt. Hvis Fagpersonen på noget tidspunkt ønsker at ophøre med at bruge Abonnementstjenesten på grund af sådanne opdateringer eller ændringer i Vilkårene, kan Fagpersonen til enhver tid opsige sit abonnement jf. afsnittet om ”Varighed og ophør af abonnement inkl prøveperioden” ovenfor.

Abonnentens rettigheder og forpligtelser

Fagpersonen forpligter sig til ikke at omgå eller forsøge at omgå de tekniske eller andre begrænsninger, der er indført for at forhindre kopiering af indholdet i Abonnementstjenesten, og må hverken helt eller delvist kopiere indhold i Abonnementstjenesten, ej heller til eget privat brug.

Fagpersonen accepterer, at adgangen til og brugen af Abonnementstjenesten skal være i overensstemmelse med Vilkårene. Dette gælder endvidere for alle, som du giver adgang til Abonnementstjenesten via din konto. Fagpersonen må alene tildele andre brugere adgang i overensstemmelse med Vilkårene.

Det er Fagpersonens ansvar at sikre, at Fagpersonens ved registreringen afgivne oplysninger er korrekte, og at alle personoplysninger, der modtages af Tumlino, herunder din e-mailadresse, er korrekte. Fagpersonen har endvidere pligt til at underrette Tumlino om eventuelle ændringer i de afgivne oplysninger, navnlig ved ændring af din e-mailadresse. Enhver e-mail, som Tumlino sender til Fagpersonens e-mailadresse, anses for at være modtaget af Fagpersonen, senest to (2) dage efter at e-mailen er sendt.

Fagpersonen har pligt til løbende at kontrollere sin konto for at forhindre andre i at få adgang til Abonnementstjenesten og forpligter sig til ikke at afsløre sin adgangskode eller andre personlige oplysninger, der er tilknyttet Fagpersonens konto, så længe Fagpersonen abonnerer på Abonnementstjenesten.

Abonnenten må ikke benytte Abonnementstjenesten på en måde, der forårsager eller kan forårsage, at Abonnementstjenesten bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Fagpersonen er indforstået med, at Fagpersonen, og ikke Tumlino, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra Fagpersonens enhed til os, og at Fagpersonens brug af Abonnementstjenesten, Fagpersonens enhed og vores hjemmeside og eventuelle fora, som Tumlino stiller til rådighed både i og uden for Abonnementstjenesten, udelukkende skal være til lovlige formål.

Fagpersonen erklærer sig endvidere indforstået med, at Fagpersonen ikke vil bruge hjemmesiden til svigagtige formål eller i forbindelse med en lovovertrædelse eller andre former for ulovlig aktivitet, og at Fagpersonen ikke vil sende, bruge eller genbruge materiale, som ikke tilhører Fagpersonen, eller er ulovligt, stødende (herunder bl.a. materiale med åbenlyst seksuelt indhold eller materiale, der opfordrer til racisme, had eller fysisk vold), vildledende, misvisende, voldeligt, usømmeligt, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, obskønt, pornografisk eller i strid med ophavsret, varemærkeret, tavshedspligt, forretningshemmelighed eller øvrige fortrolige oplysninger eller tingligt beskyttede rettigheder, eller på anden vis er skadeligt eller ødelæggende for tredjeparter.

Hvis der skulle opstå fejl eller mangler i Abonnementstjenesten eller i en del af Abonnementstjenesten, opfordres Fagpersonen indtrængende til at kontakte Tumlino ved at benytte kontaktformularen på Tumlinos hjemmeside fra den e-mailadresse, der er knyttet til din konto, eller på anden måde informere os eller indgive en klage.

Lovvalg og tviser

Køb via Tumlino, der knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret. Ved Fagpersonens brug af internetsiden anerkender Fagpersonen, at enhver tvist mellem Fagpersonen og tumlino vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved de danske domstole. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Esbjerg som værneting.