Ammehjælpen

Ammehjælpen drives af mig, Bente Juul-Lassen og er i dag en lille, men stærk, virksomhed, som yder råd, vejledning og assistance i relation til amning! Jeg er ammevejleder fra IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) og autoriseret social- og sundhedsassistent, med 20 års erfaring fra henholdsvis fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Sønderborg Sygehus.

I Ammehjælpen engagerer vi os i de enkelte forældres udfordringer, behov og ønsker for på den baggrund at yde en fortrolig og kvalitativ assistance, så den lille ny familie hurtigst muligt finder ro og struktur i forbindelse med amningen (eller flasken for den sags skyld) og dermed også i forhold til spædbarnets velbefindende.

Jeg trækker i min hjælp og vejledning til amning af nyfødte børn, og det videre ammeforløb, på al min mangeårige erfaring og opnåede kompetencer. To forløb er sjældent ens, hvorfor jeg tilpasser min rådgivning til den enkelte families behov og ønsker. Amningen bør ses som et forældreprojekt, der påbegyndes længe før, at barnet er født.

Jeg tilbyder min professionelle hjælp og assistance i klientens omgivelser, så det kommende eller nye forældrepar kan føle tryghed og få den nødvendige støtte og vejledning i amning, forskellige ammestillinger, ammeteknikker, sutteteknikker, etc. Altsammen noget, der er essentielt for et succesfuldt ammeforløb og en væsentlig faktor for, at den første tid sammen med det nyfødte barn kan emme af ro, tryghed og glæde!

De bedste hilsner,
Bente Juul-Lassen, indehaver af Ammehjælpen

Brugertype:
Fagperson
Privatperson
Uddannelse (For fagpersoner): Social- og sundhedsassistent
Faglig erfaring (For fagpersoner): 20 års erfaring fra fødeafdelingen på Aarhus Universitetshospital og Sønderborg Sygehus samt erfaring fra neonatal-afsnit (afsnittet for tidligt fødte), underviser på diverse ammeforberende kurser på Aarhus Universitetshospital samt ammevejleder på fødegangen. Selvstændig ammevejleder i Ammehjælpen siden efterår 2017.
Certificeringer (For fagpersoner): Ammevejleder, IBCLC

1 åben annonce

Følger ikke nogen

Ingen anmeldelser